Това е апарат със слабоволтов ток с определена честота на импулсите, който може да убива патогените:
- вируси, гъбички, бактерии и паразити.

Този начин може да се използва като терапия в зависимост от състоянието на човек и медикаментозното му лечение.

Всеки патоген / вируси, бактерии и паразити/ при  определена честота (честоти) на електрическите импулси изпада в резонанс (започва да вибрира с постоянно увеличаваща се амплитуда) и след 3-5 минути се пръска на части. Този процес има огромни възможности за лечение на различни болестни състояния върху патогените, причиняващи болестта.

Например при лечение на “Candida albicans””- се генерират импулси с 12 V напрежение и честота 386 000 Hz за 15 минути- тези импулси убиват „Candida albiсans”.

Биорезонанстната терапия може да редуцира огромен брой патогени, които са недостъпни за медикаменти места в организма (мозък, стави) или няма ефикасни лечения или фитотерапия.

Според Хулда Кларк , честотите, на които патогените резонират, са до 1 МНz. Смята се, че тези резонансни честоти не могат да навредят на човешкия организъм – собствените честоти на нашите клетки и органи са от 1,5 MHz до 4 MHz .

 Използването на Биорезонансен честотен генератор вместо антибиотици прави възможно лечението на автоимунни, психически /епилепсия, паркинсон, шизофрения, депресии/, неврологични, сърдечно-съдови, белодробни, ставни и  други заболявания.

Биорезонансна терапия Pendant , убива гъбичките (кандида, геотрихум кандидум, аспергилус, трихомонас) и дава надежда за лечение дори на онкологичните заболявания.

Основно и най- важно за изпокзването на биорезонансната терапияе PENDANT е приемането на минимум 1,5- 2 литра дневен прием на вода, който да изхвърли и изчисти отлепените токсини от организма.

Запомнете, че Биорезонасната терапия /БРТ /Pendant  подпомага регулирането на енергийните потоци в човешкото тяло.  Премахва и намалява вирусите, бактериите, паразитите, гъбичките и други видове патогени. Методът БРТ (биорезонансна терапия) - Pendant,  е уникален за детоксикация и контролиране на болката чрез електрически импулси в човешкото тяло.

Биорезонансният апарат PENDANT е предназначен за индукционна информационно-биорезонансна терапия. Тя подпомага възстановяването на организма в вследствие на различни болестни. Оздравява и саморегулира организма.

Биорезонанс PENDANT by Angel's code - разполага със собствена програма. С нея всеки може да състави собствен комплекс за терапевтиране, според нуждите и състоянието в конкретен ден.